Толэзьын сылӥсь адями сярысь

From Воршуд
Jump to navigationJump to search

Адӟид-а куке куазь чебер дыръя толэзьын ведра-карнанэн сылӥсь адямиез? Та сярысь пересьёс тазьы верало. Вашкала дыръя, одӥг ныллэн мумиз кулыса, аиз выль кышно басьтэм. Та сюрмумылэсь куанер ныл туж уно курадӟем. Одӥг пол, йӧ вылэ султонэн но ымусьтонэн вискын, со нылэз сюрмумиз вазь ӵукна кезьытэн вулы ыстэм. Сюрес вылын малпаса-малпаса, со ныл туж бӧрдыны кутскем. «Тазьы курадӟытозь,— шуэм,— ӵок, йыры мед быроз!» Тазьы шуыса, ву доры вуэм но, люкмесэ тэтчем. Нокызьы но сое ву басьтымтэ.

- Э, вылысь югыт тӧдьы толэзе! — тэльмырем ёрмыса куанер ныл.— Адӟиськод-а меда та курадӟемме, ву но монэ уг басьты ни ук?!

— Адӟисько,— шуыса, толэзь со нылэз ведра-карнанэныз валче нюппы гинэ ӝутэм. Со дырысен карнанэн ныл толэзьын адӟиське[1].

Литература[edit]