Писэйпиос

From Воршуд
Jump to navigationJump to search

Милям коӵышмылэн

Дас писэйпиез вордскем:

Кык зӧкез, кык шаплыез,

Кык кузез, кык пӧяськисез,

Кык туж пичиосыз –

Тужгес чеберъёсыз.[1]


Литература[edit]