Пазялэн Ӝужгес

From Воршуд
Jump to navigationJump to search

Вуж Ӝикъя гуртысь Пазял нимо таза пиосмурт, пе, тэк улыны уг яраты вылэм. Паськытэсь лулпу куасъёсыз вылэ султэ но, тыпы вугыё пукыӵсэ кутыса, тэле пӧйшураны мынэ, Тӧлпери кадь ӝог кошке вылэм. Выль усем лымы, пе, бӧрсяз пурӟыса гинэ кыле. Солэн пижныосаз кайсыос туж трос сюрыло вылэм. Ӟичыосыз но трос гинэ кутылэм.

Озьы пӧйшураса ветлонъяз, со Зэрпал лёг палась интылы туж синмаськем.

— Мон татчы улыны лыкто!— тэль тыр ик кеськыса верам, пыд улысьтыз музъемез ик зуркатэм. Сю аръёсын сылэм писпуос сильтӧлэк погыръям кадь куашетыса пограло, пе. Пилеме сузькыны турттӥсь ӝужыт, зӧк пужымъёс музъемез пилено вылысь кадь усё.

Пазял ужаны но мыло-кыдо вылэм, пӧйшураны кадь ик. Кунулаз понэм пӧсь нянь сукыриез тэль коран дораз мьнытозяз сӥяны уг вуы вылэм.

Ӝоген Пазял выль сайкем интыяз улыны лыктэм. Вужгуртсэ вунэтонтэм вылысь, гуртэзлы Пазял-Ӝикъя ним понэм. Нош дыртыса лыктэменыз, лэся, сенькиен чакмазэ басьтыны вунэтэм. «Э-э, нош тыл поттонме басьтыны вунэтӥськем ук мон!» шуыса, Ӟумъя доры мыноно кариськем. «Ӟумъя иськавынлэн тылэз вань, дыр, сётоз»,— малпам.

— Ӧд-а сётысалыд, Ӟумъя иськавын, тылдэ?— корка пырем бере ик, мур йыбырттэм Пазял.

— Выль лыктэм иськавынъёслы сётъяны мынам тылэ ӧвӧл,— мышсэ возьматэм Ӟумъя.

— Ӵок, ӧвӧл ке,— киыныз шонтэм Пазял.— Со понна мынам нылъёсы тыныд уз луэ.

Кызьы вераз Пазял, озьы ик луиз: туннэ нуналозь Зумъя гуртысь одӥг Пазял нылэз но уд шедьты...

— Тыл курыны лыктӥ, Уча иськавын,— Уча доры пырыса, нош ик мур йыбырттэм Пазял. Уча иськавынэз гур пельпумысьтыз бадяр пу чагписсэ басьтэм но, тыл поттонэн ӵош сётыса, «иськавынэн иськавынлы тэрыса улыны мед кылдоз шуыса верам.

— Та дырысен асьмеос кыкнамы но ӟеч иськавынъёс мед луомы,— йыбырттыса кошкем Пазял.

Пазяллэн улон интыезлы матын вылэм Айпак ты. Вало шурлэсь но узыр вылэм со чорыген. Пазял со тыэ чорыганы ӵем гинэ ветлылоз вылэм. Та палан вашкала дырысен улӥсь Ӝужгеслэн Пазяллы вожез потэм: «Дугды тон, Пазял, та Айпак тыын чорыгамысь. Возьдаськыны кулэ тыныд, бер лыктэм иськавынлы, татын кузёяськыны».—«Уг дугды та тыысь чорыгамысъ,— шуэм Пазял Ӝужгеслы,— кыкнамы но одӥг ин улын улӥськом».

- Кин ке луло муӵез Вало шур вамен ӵыжыса поттыны быгатӥз, со гинэ чорыгалоз та Айпак тыын,— Ӝужгес ӵектон сетэм.

Пазял Ӝужгеслэн ӵектэменыз соглаш луэм. Нырысь ик луло муӵез Ӝужгес ӵыжем. Вало шур сопала капчиен вуттэм. Нош Пазяллэн ӵыжем муӵез Вало шоры гинэ усем. Дурыстэм юн вожез потэм Пазяллэн.

Мон тыныд нылме но уг сёты, нылъёстэ но кен уг басьты, — шуэм.

Зэмзэ но, Пазял-Ӝикъя гуртысь одӥг Ӝужгес нылэз уд шедьты, Ӝужгес гуртысь нош — Пазял-Ӝикъя нылэз[1].

Литература[edit]

  1. Эшъёс-юлтошъёс = Человек силен друзьями / сост. Т. Г. Перевозчикова ; пер. поэт. текстов Вл. Емельянов. - Ижевск, 1993 (с. 60-61).