Кыл усемез пеллян

From Воршуд
Jump to navigationJump to search

Куке та дуннеез пеньмыт карыса воземед луиз,

соку мед усёз кыуыд та мурт выуэ!

Куке музъем гогиез вырӟытэмед луиз,

соку мед усёз кыуыд та мурт выуэ! [1]

Елабуга у.

Литература[edit]