Курегпуз табань (табани с яйцом)

From Воршуд
Jump to navigationJump to search

Кулэ луоз:

  • 4—5 курегпуз
  • 300 г кубиста
  • 1 йыр сугон
  • 2 сиськон пуньы нӧкы вӧй
  • сылал.

Кубистаез (яралоз сылалтэмез но) сугонэн ӵош тусьын корало. Курегпузэз шуккыса, кубиста пӧлы поно. Нӧкы вӧй, сылал ватсаса, сиёнъёсты сурало но вӧен маллям табае кисьто, вылыз куренялэс луытозь гурын пыжо. Кубистаен сяна, курегпуз табанез сӥлен, губиен но мукет сиёнъёсын пыжо.