Корка

Материал из Воршуда
Перейти к: навигация, поиск

Сылэ корка нюлэскын (киосын «корка» лэсьтоно),

Ӧсэз юн-юн ӵогамын(одӥг киысь чинъыосты мукет килэн чинъыосыз вискытӥ поттыса «тунгонано»),

Кенерен котыртэмын («кенер» лэсътоно).

Ӝӧк сылэ корка пушкын («ӝӧк» пӧрмытоно),

Йыг-йыг! Усьтэлэ (киосты, кырыме кырмыса, ваче шуккылоно)!

Пырыны тӥ лэзелэ (йырын солань-талань сэзъяно).

Пыре, пыре, пырелэ (киосты мыд-мыд пала вӧлъяно),

Мылкыдъёстэс усьтэлэ.

Гожтэмын Алнаш ёросысъ Туймъшыл гуртысь Е.Б. Уразовалэн верамезъя[1]

Литература